PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN ( NGÀY 15/07/2024 )

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN KẾT NỐI 06 TỈNH THÀNH PHÍA BẮC: NINH BÌNH, HÀ NAM, HÒA BÌNH, PHÚ THỌ, QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG

Tuyển chọn bổ sung ứng viên điều dưỡng, hộ lý/nhân viên chăm sóc đi làm việc tại Nhật Bản

Thông báo Tuyển chọn bổ sung ứng viên điều dưỡng, hộ lý/nhân viên chăm sóc đi làm việc tại Nhật Bản theo công văn số 3949/ SLĐTBXH - VLATLĐ

PHỐI HỢP TỔ CHỨC TƯ VẤN, GIỜI THIỆU VIỆC LÀM - TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2024

CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM - TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2024

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM LẦN 2 - NĂM 2024

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác

NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP QUẬN KIẾN AN NĂM 2024

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN ( NGÀY 20/05/2024 )

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN KẾT NỐI 12 TỈNH THÀNH PHÍA BẮC: HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, THÁI NGUYÊN, BẮC GIANG, BĂC KẠN, BẮC NINH, NINH BÌNH, THÁI BÌNH, QUẢNG NINH, PHÚ THỌ, HÀ NAM, TUYÊN QUANG

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN ( NGÀY 14/05/2024 )

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN KẾT NỐI 12 TỈNH THÀNH PHÍA BẮC: HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, THÁI NGUYÊN, BẮC GIANG, BĂC KẠN, BẮC NINH, NINH BÌNH, THÁI BÌNH, QUẢNG NINH, PHÚ THỌ, HÀ NAM, TUYÊN QUANG

Lễ ra quân tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, sàn giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố

Lễ ra quân tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, sàn giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ ( NHÂN VIÊN CHĂM SÓC ) SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN ( KHÓA 13 NĂM 2024 )

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ ( NHÂN VIÊN CHĂM SÓC ) SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN ( KHÓA 13 NĂM 2024 )

Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến và mục đích ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội và y tế tự nguyện

Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến và mục đích ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội và y tế tự nguyện

NGÀY HỘI VIỆC LÀM QUẬN HẢI AN NĂM 2024

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác

KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NAM ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN ĐỢT 2/2024

KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NAM ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN ĐỢT 2/2024

NGÀY HỘI VIỆC LÀM QUẬN HỒNG BÀNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI NĂM 2024

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN KẾT NỐI 10 TỈNH THÀNH PHÍA BẮC

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN KẾT NỐI 10 TỈNH THÀNH PHÍA BẮC: HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, THÁI NGUYÊN, BẮC GIANG, BĂC KẠN, BẮC NINH, NINH BÌNH, THÁI BÌNH, QUẢNG NINH, PHÚ THỌ

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính hưởng trợ cấp thất nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến.

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính hưởng trợ cấp thất nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM KẾT NỐI TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP- NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỮA 10 TỈNH, THÀNH PHỐ THÁNG 03 NĂM 2024

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 10 TỈNH: THÁI NGUYÊN, HÀ NỘI, BẮC GIANG, BẮC NINH, NINH BÌNH, HẢI PHÒNG, THÁI BÌNH, BẮC KẠN, QUẢNG NINH, PHÚ THỌ