Mẫu đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đối với người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp: Có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

Mẫu phiếu tư vấn tìm kiếm việc làm

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm hoặc học nghề thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Mẫu thông báo tìm kiếm việc làm háng tháng

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 . Mẫu biểu thông báo về việc tìm kiếm việc làm.

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo biến động lao động

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo trên Website