KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NAM ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN ĐỢT 2/2024

10-04-2024 | 0 bình luận | 98 xem

KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NAM ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN ĐỢT 2/2024


   Chương trình đưa thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kĩ thuật tại Nhật Bản theo thỏa thuận giữa Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản ( gọi tắt là tổ chức IM Japan theo công văn số 277/TTLĐNN - TCLĐ

277 nhật.pdf