• Người tìm việc
Hoàng Văn Nơi

Hoàng Văn Nơi

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: LĐ PT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng
Bùi Văn Hiếu

Bùi Văn Hiếu

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: LĐ PT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Kiến Thụy - Hải Phòng
Phạm Tuấn Anh

Phạm Tuấn Anh

- Trình độ chuyên môn: Bằng nghề

- Chuyên ngành: Lái xe

- Ngành nghề: Lái xe khách, xe tải, xe máy

- Kinh nghiệm: 8 năm

Địa điểm: Kiến Thụy - Hải Phòng
Hoàng Gia Cương

Hoàng Gia Cương

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Chuyên ngành: Lái xe

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: Lái xe 13 năm

Địa điểm:
Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành: Cơ khí - chế tạo

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Tiên Lãng - Hải Phòng
Nguyễn Văn Thức

Nguyễn Văn Thức

- Trình độ chuyên môn: Bằng nghề

- Chuyên ngành: Du học - XKLĐ

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Vũ Thị Thùy Hương

Vũ Thị Thùy Hương

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành: Tài chính kế toán - kiểm toán

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: Thu ngân, nhân viên chứng từ

Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng
Đỗ Thị Bích Ngọc

Đỗ Thị Bích Ngọc

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành: Kế toán

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: An Dương - Hải Phòng
Nguyễn Bá Bộ

Nguyễn Bá Bộ

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành: Điện - điện tử

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm:

Địa điểm: Vĩnh Bảo - Hải Phòng
Lê Thị Hải Vân

Lê Thị Hải Vân

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành:

- Ngành nghề: Hành chính, văn phòng

- Kinh nghiệm: ừng làm sale 3 năm trong các lĩnh vực thời trang, mobie, giáo dục. Kinh nghiệm làm thư ký văn phòng, kế toán nội bộ 1 năm

Địa điểm: Hải An - Hải Phòng
Lê Tấn Sang

Lê Tấn Sang

- Trình độ chuyên môn: Phổ thông

- Chuyên ngành:

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 4 năm

Địa điểm: An Dương - Hải Phòng
	 Trần Đức Hoạt

Trần Đức Hoạt

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành: Hành chính văn phòng

- Ngành nghề: Hành chính, văn phòng

- Kinh nghiệm:

Địa điểm: Thủy Nguyên - Hải Phòng