Công văn gửi Doanh nghiệp về biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng

Để nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện thông báo tình hình biến động lao động theo quy định, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện...

Mẫu khai báo biến động và nhu cầu tuyển dụng lao động của Doanh nghiệp

Thực hiện quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội , Doanh nghiệp chúng tôi thông báo với quý Trung tâm tình hình biến động lao động tại đơn vị như sau:

Vì sao các Doanh nghiệp phải khai báo biến động lao động

Tầm quan trọng của việc khai báo biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của Doanh nghiệp

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo biến động lao động

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo trên Website