6 tháng đầu năm, Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng giới thiệu việc làm cho gần 5.000 lao động

09-11-2021 | 0 bình luận | 163 xem

Dịch COVID-19 trong cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng đã ảnh hưởng không nhỏ tới lao động, việc làm và đời sống người lao động trên địa bàn thành phố


6 tháng đầu năm, Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng giới thiệu việc làm cho gần 5.000 lao động - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 trong cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng đã ảnh hưởng không nhỏ tới lao động, việc làm và đời sống người lao động trên địa bàn thành phố.

Bằng nhiều giải pháp và nỗ lực vừa phòng chống dịch và tăng cường các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm; 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng (Trực thuộc Sở Lao động - Thương bình và xã hội Hải Phòng) đã giới thiệu việc làm cho 5.416 người lao động, tăng 244% so với cùng kỳ năm 2020.

Hoàn thành mục tiêu trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu của thị trường lao động trong tình hình mới, trung tâm đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động về thông tin thị trường lao động hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trung tâm đã tổ chức 17 phiên giao dịch việc làm (trong đó có 02 phiên giao dịch online, 1 phiên giao dịch lưu động) với nhu cầu tuyển dụng 22.535 lao động. 

Bằng việc kết hợp các hình thức, trung tâm đã triển khai tư vấn việc làm cho 24.075 người và giới thiệu việc làm cho 5.416 người, tăng 244% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác tổ chức phiên giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm, thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động được triển khai đa đạng theo cảc kênh trực tiếp và trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm nhằm hạn chế tiếp xúc, nâng cao hiệu quả tư vấn - giới thiệu việc làm.

Dịch COVID-19 trong cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng đã ảnh hưởng không nhỏ tới lao động, việc làm và đời sống người lao động trên địa bàn thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh, việc làm của người lao động ổn định, số người đến nộp hồ sơ và được hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm là 8.406 người, giảm 9.93 % so với cùng kỳ năm 2020. Với số tiền trợ cấp khoảng 166 tỉ đồng. Đa số người thất nghiệp là lao động phổ thông chiếm (81%), còn lại là lao động có trình độ sơ cấp trở lên (chiếm 19%). Lao động thất nghiệp nhiều nhất trong độ tuổi dưới 35 tuổi ( chiếm 63%).

Nhằm nâng cao tay nghề và tạo cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động nhanh chóng hòa nhập thị trường,trung tâm đã mở rộng liên kết các trường nghề tổ chức tư vấn, đào tạo nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, kết quả đã có 326 người lao động tham gia vào các ngành nghề: nấu ăn, cắm hoa, lái xe, tin học, kế toán, cơ khí, điện, điện tử…

Thực hiện "mục tiêu kép" trong 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Lao động -Thương binh và xã hội Hải Phòng về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tới toàn thể viên chức và người lao động (yêu cầu 5K của Bộ Y tế). Trung tâm tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên và người lao động khi đến giao dịch công việc.

6 tháng đầu năm, Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng giới thiệu việc làm cho gần 5.000 lao động - Ảnh 2.

Đảm bảo công tác phòng chống dịch

Tập trung thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, thu thập thông tin việc làm trống để phát triển cơ sở dữ liệu việc tìm người, người tìm việc phục vụ công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và tổ chức sàn giao dịch việc làm nhằm hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp có việc làm mới.

Đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao động. Trên cơ sở phân tích thực trạng và xu hướng việc làm trên địa bàn thành phố, từ đó làm cơ sở để xây dựng các mô hình dự báo, đề xuất các giải pháp nhằm cung cấp cho người lao động và doanh nghiệp những thông tin xu hướng việc làm phù hợp góp phần vào sự phát triển thị trường lao động của thành phố.

Thực hiện tốt việc giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiếp tục mở rộng liên kết với các đơn vị, trường dạy nghề trên địa bàn thành phố; đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm tư vấn tuyển sinh các lớp học nghề phù hợp với nhu cầu của người lao động, phấn đấu mở thêm 15-20 lớp học nghề với khoảng 400 -800 người lao động tham gia.

6 tháng đầu năm, Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng giới thiệu việc làm cho gần 5.000 lao động - Ảnh 3.

Kết hợp với doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng lao động miễn phí

Tiếp tục tăng cường công tác giải quyết việc làm. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch khi thực hiện hoạt động của các sàn giao dịch việc làm, triển khai kết nối cung, cầu lao động qua hình thức online. 

Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2021, trung tâm tư vấn việc làm cho 33.795 lượt người, giới thiệu việc làm cho 5.584 lượt người. Đồng thời tập trung tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày, chuyên đề, lồng ghép và lưu động, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kết nối giao dịch việc làm trực tuyến, nâng cao hiệu quả kết nối, giới thiệu việc làm trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

HOA VINH