PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 30/6/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 20/6/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM NGÀY 11/6/2022

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng phối hợp với Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên tại trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam vào ngày 11/06/2022

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/6/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG NĂM 2022

Trường Đại Học Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên tại trường Đại Học Hải Phòng vào ngày 07/06/2022

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 30/5/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 20/5/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/5/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẬN ĐỒ SƠN

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 29/4/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 20/4/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẬN ĐỒ SƠN NĂM 2022

Đến với "Phiên giao dịch việc làm quận Đồ Sơn năm 2022" các đơn vị, doanh nghiệp được tham gia miễn phí; có cơ hội gặp gỡ, trực tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn tuyển dụng người lao động. Đây là cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp giao lưu, hợp tác và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp đến với thị trường lao động nhanh chóng, hiệu quả nhất.

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 08/4/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 30/3/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 20/3/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/3/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THÁNG 1/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

CƠ HỘI VIỆC LÀM ĐẦU NĂM: THÁNG 2/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

NGÀY HỘI VIỆC LÀM THANH NIÊN: THÁNG 3/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;