PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 16/03/2023

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 09/03/2023

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 02/03/2023

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 16/02/2023

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 09/02/2023

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 02/02/2023

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 12/01/2023

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2023 TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

Ngày 07/01/2023 Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng phối hợp với trường Đại học Hàng Hải Việt Nam tổ chức “Ngày hội việc làm 2023”

PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 05/01/2023

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI NĂM 2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải phòng phối hợp với trường Đại học Hàng Hải tổ chức “Ngày hội việc làm trường Đại học Hàng Hải năm 2023” tại trường Đại học Hàng Hải vào ngày 07/01/2023

PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 30/12/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 20/12/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/12/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 30/11/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÂN HÀ - TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty TNHH thương mại Vân Hà là doanh nghiệp nhập khẩu 100% các nguyên liệu, vật liệu và phụ kiện ngành giầy dép, túi, ba lô, túi cặp, nguyên liệu làm đệm ghế ô tô – xe máy – đệm ghế sofa.

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ- CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NHÂN HẢI PHÒNG

Công ty Bất Động sản Việt Nhân Hải Phòng- Việt Nhân Group là một trong những đơn vị hoạt động bất động sản chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng trên toàn quốc những sản phẩm bất động sản tốt nhất. Việt Nhân ra đời với những đức tính tốt đẹp, một Việt Nhân với những con người có giá trị, sống và làm việc đúng ĐẠO, lấy chữ NHÂN làm trọng.

PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 20/11/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/11/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 30/10/2022

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM HUYỆN KIẾN THỤY NĂM 2022

Nhằm thúc đẩy thị trường lao động, huy động mọi nguồn lực cho sản xuất phát triển, kết nối nhu cầu lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động góp phần nâng cao đời sống người dân và hiệu quả hoạt động sản xuất cho doanh nghiệp.