THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2023

21-08-2023 | 0 bình luận | 486 xem

" HỘI NGHỊ GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ NĂM 2023"


Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng “Hội nghị gặp gỡ, đối thoại của Thường trực thành ủy với doanh nghiệp thành phố  năm 2023”. Ngày 19/8/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng vinh dự được tham gia gian hàng với nội dung về hỗ trợ đào tạo lao động, cung ứng nguồn lao động. Gian hàng Trung tâm đã nhận được sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo thành phố, quan khách và các doanh nghiệp tham dự Hôi nghị.

z4622695022163_946b5b67145bb8aa688e114c15e0fb7d.jpg

Đ/c Giám đốc Trung tâm báo cáo tình hình kết nối Cung - Cầu và phát triển thị trường lao động với các đ/c lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo Sở LĐ - TB&XH



z4622695029277_b080da017d85f4ed1ef31cdfeeb9283e.jpg

Đ/c Lãnh đạo Thành phố tham quan gian hàng

z4622695041333_a4b209c9e6d49e577850cb37e37a0e5e.jpg

Các đồng chí lãnh đạo Sở LĐ - TB&XH và cơ sở GDNN tham quan gian hàng