CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP- TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2023

26-04-2023 | 0 bình luận | 1097 xem

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP- TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ TẠI CỤC C10 TRẠI GIAM XUÂN NGUYÊN;


    Thực hiện chủ trương của UBND thành phố hải Phòng về giải quyết việc làm năm 2023; Triển khai Kế Hoạch số 372/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 02/02/2023 triển khai đào tạo nghề nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho người chấp hành án phạt tù trên địa bàn thành phố, với mục đích tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung và người chấp hành xong án phạt tù nói riêng được tiếp cận thông tin thị trường lao động, các trường nghề, trên cơ sở đó lựa chọn cho mình một công việc, một ngành nghề phù hợp với khả năng, trình độ của bản thân nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế xã hội thành phố.

    Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023 Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng và Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp với Cục C10 trại giam Xuân Nguyên tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp năm 2023, với mục đích cung  cấp đầy đủ các thông tin về thị trường lao động của  thành phố, các cơ sở đào tạo nghề để các bạn có cơ hội tiếp cận, làm quen, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm tại các đơn vị tuyển dụng uy tín, giúp các bạn có cơ hội trải nghiệm thực tế cùng các doanh nghiệp chia sẻ môi trường làm việc, cơ hội và thách thức trước sự đòi hỏi ngày càng càng khắt khe của thị trường lao động hiện nay.

z4296786992141_319686f454a5b771bad8105bf3277528.jpg

z4298669882853_7060efd6800e35274573a8ee22ace363.jpg

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội trường tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề- tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội cho người chấp hành xong án phạt tù năm 2023:

z4296787046154_1d59c1a7adf206f4fd129a81bfe0879e.jpg

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng phát biểu khai mạc chương trình

z4296786999877_7c25d3b7e56daa02087b2a7fc3902701.jpg

z4296787112388_f6cc11c96e94ce4dcc4b3308c38dc034.jpg

z4298669883150_844eddaef41018185c7e8401be3ef5aa.jpg

Chuyên viên tư vấn Trung tâm Dịch vụ việc làm chia sẻ, định hướng cơ hội việc làm

z4296787437239_d80b244ddf55fdeb919fe51180c0e1a4.jpg

Cán bộ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội cho người chấp hành xong án phạt tù tại Cục C10 trại giam Xuân Nguyên