CHUYÊN ĐỀ: "TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN, HỌC SINH NĂM 2023" TẠI QUẬN DƯƠNG KINH

23-03-2023 | 0 bình luận | 125 xem

Thực hiện Kế hoạch tháng Thanh niên năm 2023, nhằm trang bị cho đoàn viên, thanh niên học sinh những kiến thức, kỹ năng tiếp cận, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với bản thân, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng phối hợp Ban thường vụ Quận Đoàn Dương Kinh tổ chức chương trình "Tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên, học sinh năm 2023"


    Sáng ngày 23/03/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng đã phối hợp với Ban Thường Vụ Quận Đoàn Dương Kinh tổ chức thành công chương trình "Tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên, học sinh năm 2023" địa điểm tại trường THCS Hải Thành; 

z4205211143749_239e549209f9b90afcadf93f80baf2e6.jpg

    Về tham dự chương trình gồm có các đại biểu:

- Đại biểu thành phố: Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng; Thường trực Thành Đoàn; Lãnh đạo Ban Thiếu nhi trường học, Ban phong trào Thành Đoàn;

- Đại biểu quận: Thường trực Quận Ủy; Lãnh đạo Ban dân vận, UBMTTQ Việt Nam quận; Thường trực Đảng ủy phường Hải Thành; Đại diện Ban Giám hiệu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên quận; Đại diện Ban Giám hiệu trường THCS Hải Thành; Đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc;

Cùng toàn thể các em học sinh- sinh viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên quận Dương Kinh.

z4205215843607_20ada4e1eebab806ff5dd1fcc6d8c041.jpg

z4205211152119_6c0a86daf001814c093a4b62b3b449a7.jpg

z4205211118201_30f352023b3f803ea7eb2a5e474a5919.jpg

    Dưới đây là một số hình ảnh chia sẻ, trao đổi, thảo luận cùng các em đoàn viên thanh niên, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên quận Dương Kinh tại hội trường tổ chức chương trình: