Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 9/2022

07-11-2022 | 0 bình luận | 1239 xem

Trong tháng 9 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.768 người giảm 462 người (giảm 26,13%) so với tháng 8 năm 2022


Trong tổng số lao động đến nộp hồ sơ thì số lượng lao động độ tuổi <= 24 là 168 người chiếm 9,5%, độ tuổi từ 25-40 là 1.152 người chiếm 65,16%, và độ tuổi từ 40 trở lên là 448 người chiếm 25,34%. Số lượng lao động thất nghiệp chủ yếu trong độ tuổi từ 25-40 là do nhóm lao động này đang trong độ tuổi lao động lại có đủ kinh nghiệm, có sức khỏe và rất năng động nên những người lao động trong độ tuổi này thường có xu hướng chuyển đổi công việc nhiều hơn các nhóm lao động có độ tuổi khác. Tỷ lệ lao động nữ thất nghiệp (62,5%) nhiều hơn tỷ lệ nam giới thất nghiệp (37,5%), chiếm phần lớn là lao động phổ thông làm việc chủ yếu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như giầy da, may mặc, điện tử…(1.405 người chiếm 79,47%). Tại các nhóm ngành này, người lao động thường xuyên phải làm việc tăng ca, thêm giờ, áp lực công việc cao nên dẫn đến tình trạng người lao động tự đơn phương xin chấm dứt hợp đồng lao động để chuyển đổi công việc và tìm kiếm cơ hội làm việc trong các môi trường làm việc mới. Bên cạnh đó việc lao động nữ khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản thì họ cũng đơn phương xin chấm dứt hợp đồng lao động luôn để ở nhà trông con nhỏ. Những lao động này mặc dù đã được tư vấn công việc phù hợp với trình độ chuyên môn khi đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đa phần họ vẫn không thể quay trở lại thị trường lao động ngay được.

Trong số 1.768 người lao động thất nghiệp đến nộp hồ sơ tại Trung tâm thì số lượng người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm một phần rất nhỏ là 51 người chiếm 2,88%; số lượng người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài là người chiếm 97,12%.

Tháng 9 năm 2022, tại Trung tâm có 378 người lao động được giới thiệu việc làm trên tổng số 1.768 người được tư vấn và có 74 người có quyết định hỗ trợ học nghề. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp có quyết định học nghề so với tháng 8/2022 giảm 45 người (giảm 60,81%). 

Trên đây là báo cáo tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp./.