Nguyễn Bá Bộ

211 lượt xem - Ngày sinh: 15/08/1986

Họ tên

Nguyễn Bá Bộ

Năm sinh

15/08/1986

Giới tính

Nam

Trình độ chuyên môn

Đại học

Chuyên ngành

Điện - điện tử

Ngành nghề

Nghề nghiệp khác

Kinh nghiệm

Khu vực

Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Kỹ năng sở trường

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Công việc đã làm

Từ tháng 11/2007 đến 5/2019 : EVN Dong Nai (Điện lực Đồng Nai)
- POSITION: Leader Comunication and IT Staff :
- POWER GIRD MANNAGEMENT
Construction supervision of low voltage grid
- Từ tháng 06/2020 đến 03/2021 : BACH KHOA NAM ELECTRICAL ENGINEERNING DESIGN AND CONSTRUCTION CO., LTD
POSITION: CONSTRUCTION SUPERVISION:
Supervision of temporary electrical construction works

Nguyện vọng

Nhân viên kỹ thuật điện - điện tử