HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TÊ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

17-06-2022 | 0 bình luận | 171 xem

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TÊ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG.


    Tiếp nối chuỗi hoạt động truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong tháng Vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân, hưởng ứng Tháng Công nhân. Ngày 17 tháng 6 năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động phiên tháng 06 năm 2022.    z3499322280212_dbdd05f079394147a94e1d46f2fe39a7.jpg    Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã được nghe báo cáo viên là đại diện lãnh đạo đến từ các phòng nghiệp vụ BHXH thành phố Hải Phòng trình bày, phổ biến những nội dung chính của chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thông tin tới doanh nghiệp về những lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe; tập trung vào các vấn đề mà doanh nghiệp đang quan tâm, vướng mắc về các Lĩnh vực thu BHXH, BHYT; giải quyết các chế độ BHXH;

    Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng chia sẻ cho hơn 105 Doanh nghiệp về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm; giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động giải quyết các chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng theo quy định;

z3499322267447_c798f853b5020a73e6a574a2691014de.jpg

z3499322267953_808b2b33fa9d682f97266ae81270d283.jpg

Bà Nguyễn Thị Thanh- Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp- Trung Tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng tuyên truyền chính sách Pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp.

z3499322272311_667ff560e3942904d03fe98c9d6253f9.jpg

z3499322277439_bbac12d8d92803404ba392172afae652.jpg

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm hỗ trợ, phát tài liệu tập huấn cho các Doanh nghiệp

z3499322259991_2364dd63bd07183df54ce8c496055128.jpg

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu ý kiến, đối thoại trực tiếp cùng cán bộ nghiệp vụ BHXH thành phố và cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm

z3499322254000_73730bcec4874cbce98b7903b9450069.jpgz3499322266046_4acd732937020c5afe23723710707c95.jpgCán bộ BHXH thành phố và cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp có mặt tại hội nghị.